O Nas     Kalendarium     Działalność     Zajęcia     Przetwarzanie danych osobowych

Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat

 
Legnica Cantat 50 / 24.05 - 02.06.2018


Zapraszamy !

KONKURS

WYDARZENIA TOWARZYSZCE
O TURNIEJUPliki do pobrania
REGULAMIN LC 50


Celem Turnieju jest:

 • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną,

 • doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych,

 • nawiązywanie kontaktów, wymiana doświadczeń i konfrontacja dorobku artystycznego chórów,

 • popularyzowanie twórczości chóralnej różnych epok,

 • promocja współczesnej literatury chóralnej.


 • Ogólnopolski Turniej Chórów LEGNICA CANTAT 50

  Turniej Chórów zainicjowany został przez nieżyjącego już, legnickiego dyrygenta i animatora ruchu muzycznego, Henryka Karlińskiego. Główną nagrodę Turnieju stanowi przechodnia Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy. Chóry, które ja trzykrotnie zdobędą, otrzymają na własność wierną kopie oryginalnej lutni, wykonaną w skali 1:1 z tych samych materiałów i wg tego samego projektu. Od roku 2017 uczestnicy turnieju walczą o kopie nr1.


  Warunki uczestnictwa w Turnieju

  1. Ogólnopolski Turniej Chórów LEGNICA CANTAT 50 odbędzie się w dniach
   24 maja - 2 czerwca 2019 r. w Legnicy.

  2. Uczestnikami Turnieju mogą być chóry amatorskie i kameralne zespoły wokalne (mieszane, żeńskie, męskie, młodzieżowe, dziecięce).

  3. Zespoły pragnące wziąć udział w Turnieju przesyłają:
   • wypełnioną komputerowo kartę uczestnictwa,

   • dobrej jakości nagranie audio trzech utworów a cappella (nośnik: CD lub DVD; format: mp3 lub wave), w tym obowiązkowo przynajmniej jednej kompozycji polskiego twórcy, z tekstem w języku polskim. Wyklucza się nagrania video z dźwiękiem.
   • partytury utworów , które chór wykona podczas konkursu.


  4. Termin nadsyłania kart zgłoszeń do Biura Organizacyjnego upływa dnia 05.02.2019 r.

  5. O zakwalifikowaniu do Turnieju decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów, a jej postanowienia zostaną przekazane chórom do dnia 28.02.2019 r. Kwalifikacja odbywa się na podstawie nadesłanych nagrań oraz zaproponowanego repertuaru konkursowego.

  6. Chóry zakwalifikowane do udziału w Turnieju przygotowują program konkursowy złożony z dowolnie wybranych utworów. Pożądane jest aby repertuar konkursowy był stylistycznie zróżnicowany.

  7. Dopuszcza się wykonanie jednej kompozycji z towarzyszeniem instrumentalnym (zapisanym w partyturze).

  8. W repertuarze konkursowym musi znaleźć się kompozycja Stanisława Moniuszki, w związku z obchodami Roku Moniuszkowskiego (2019). Repertuar konkursowy może zawierać więcej utworów polskich kompozytorów z tekstem w języku polskim.

  9. Długość trwania programu nie może przekraczać 20 minut. Po przekroczeniu limitu czasu występ chóru może zostać przerwany przez Jury.

  10. Przesłuchania konkursowe odbędą się 1 czerwca (sobota) 2019 r.

  11. Repertuar przyjęty przez Radę Artystyczną na podstawie przysłanych partytur nie może zostać zmieniony. Podana kolejność utworów konkursowych może zostać zmieniona wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Jury.

  12. Zasady udziału zakwalifikowanych chórów w OTCh Legnica Cantat reguluje umowa między organizatorem a instytucja delegującą chór lub samym chórem, jeśli ten posiada osobowość prawną. Treść umowy stanowi załącznik do regulaminu.


  Rada Artystyczna, Jury konkursu

  1. Organizatorzy powołują Radę Artystyczną Turnieju złożoną z doświadczonych dyrygentów chóralnych reprezentujących różne środowiska.

  2. Rada Artystyczna podejmuje decyzje dotyczące zmiany regulaminu konkursu i kwalifikacji dopuszczającej zgłoszone zespoły do udziału w Turnieju.

  3. Organizatorzy powołują Przewodniczącego Jury, którego okres kadencji wynosi 3 lata.

  4. Przewodniczący Jury proponuje członków Rady Artystycznej oraz Jury, ich powołanie wymaga akceptacji Organizatorów.

  5. Jury dokonuje oceny biorących udział w konkursie zespołów chóralnych, kwalifikując je wg kryteriów określonych w niniejszym regulaminie.

  6. Jury dokonuje rozdziału nagród, w oparciu o wyniki konkursu.

  7. Skład Rady Artystycznej i Jury jest zmienny.


  System oceniania

  1. Występy chórów będą oceniane przez Jury na podstawie następujących kryteriów:

   1. technika - technika wokalna i kultura brzmienia, intonacja, rytm

   2. interpretacja - właściwe zastosowanie dynamiki, agogiki, barwy , konstrukcji frazy , stylu muzycznego, dramaturgii programu konkursowego, stopień trudności repertuaru

   3. całościowe wrażenie artystyczne - zbudowanie formy każdego prezentowanego utworu, kontakt dyrygenta z zespołem, oddziaływanie na publiczność, śpiew z pamięci.

  2. Na podstawie powyższych kryteriów każdy z członków Jury przyznaje punkty w skali od 0 do 100.

  3. Chóry biorące udział w konkursie mogą otrzymać opinię swojego występu bezpośrednio od Jury, które będzie dostępne po ogłoszeniu wyników Turnieju.


  Nagrody

  1. W Turnieju zostaną przyznane następujące nagrody:

   • Grand Prix Nagroda Główna
    Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy - 10.000 PLN

   • I miejsce Nagroda im. Henryka Karlińskiego - 6.000 PLN

   • II miejsce Nagroda Prezydenta Miasta Legnica - 4.000 PLN

   • III miejsce Nagroda Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury - 3.000 PLN

   • Nagroda Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Zarządu Głównego za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego.


  2. Dyplomy: złote, srebrne i brązowe. Zdobyty dyplom jest wynikiem sumy uzyskanych punktów w przesłuchaniu konkursowym:

   • złoty dyplom 90 - 100 punktów
   • srebrny dyplom 80 - 89,9
   • brązowy dyplom 70 - 74,9
   • dyplom uczestnictwa - poniżej 70 pkt


  3. Spośród chórów, które otrzymały Złoty Dyplom, Jury konkursu wyłania laureata nagrody Głównej - Lutni im. Jerzego Libana z Legnicy.

  4. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  5. Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.

  6. Jury ma prawo innego niż przewiduje regulamin podziału nagród.

  7. Decyzje Jury są ostateczne.


  Spotkania i koncerty

  1. Organizatorzy przewidują dodatkowe spotkania i występy chórów uczestniczących w Turnieju. Odbędą się one w miejscach wskazanych przez organizatora.

  2. Zespoły uczestniczące w turnieju zobowiązane są do uczestniczenia we wskazanych przez organizatorów koncertach i wydarzeniach Turnieju oraz przygotowania stosownego programu.

  3. Szczegółowy harmonogram koncertów towarzyszących zostanie przesłany zespołom do 30.04.2019 r.


  Postanowienia ogólne

  1. Zgłoszenie chóru do Turnieju jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów niniejszego regulaminu.


  Szczegółowych informacji udziela:

  Agnieszka Kubik
  tel: (76) 72 33 700
  fax: (76) 723 32 82
  e-mail: agnieszka.kubik@lck.art.pl
  Legnickie Centrum Kultury
  59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2
  PROGRAM RAMOWY


  12 maja (sobota)
  SDK Kopernik , ul. Koziorożca 9


  25 maja (piątek)
  Akademia Rycerska/Sala Maneżowa, ul. oo. Zbigniewa i Michała

  26 maja (sobota)
  Akademia Rycerska/sala Królewska, ul. B. Bilsego
  • 10.00 I Koncert konkursowy, wstęp wolny, (transmisja online - www.legnica.fm)

   Chór Kamerton SP w Haczowie
   dyr. Marta Sobota

   Chór Akademii Muzycznej w Poznaniu
   dyr. Marek Gandecki

   Chór AsBeek z Płocka
   dyr. Andrzej Sitek

   Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej
   dyr. Mariusz Mróz

   Chór Żeński Schola Cantorum Bialostociensis z Białegostoku
   dyr. Anna Olszewska

  • 11.30 II Koncert konkursowy, wstęp wolny (transmisja online - www.legnica.fm)

   Zespół Wokalny Art′n′Voices z Wejherowa

   Chór Dominanta z Krakowa
   dyr. Małgorzata Langer-Król

   Młodzieżowy Chór Canto z Włocławka
   dyr. Marian Szczepański

   Chór Astrolabium z Torunia
   dyr. Kinga Litowska


  • 18.00 Ogłoszenie wyników Konkursu kompozytorskiego Legnica Cantat 2018, prawykonanie utworu który zajął pierwsze miejsce przez Zespół wokalny "Rondo" z Wrocławia, dyr. Małgorzata Podzielny (transmisja online - www.legnica.fm)

  • Wielki Finał

   Koncert laureata Grand Prix 48. Ogólnopolskiego Turnieju Chórów "Legnica Cantat" 2017

   Zespół Wokalny "Rondo" z Wrocławia dyr. Małgorzata Podzielny

   Program:

   • G.P. Palestrina - Exsultate Deo
   • E. Grieg - Wie bist du doch schön
   • W. Stockhausen - Da pacem
   • K. Grzeszczak - Ex libro psalmorum III
   • A. Makor - O Lux Beata Trinitas
   • O. di Lasso - Vignon, vignon, vignette
   • C. Monteverdi - Quelle augelin che canta
   • S. Wiechowicz - Pragną ocki
   • M. Ziółkowski - Child, child
   • B. Joel, opr. B. Chilcott - And So It Goes
   • R. Cayabyab - Da coconut nut


  • Ogłoszenie werdyktu Jury Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT 49


  27 maja (niedziela)
  Kościół Ewangelicki Marii Panny
  RADA ARTYSTYCZNA


  Prof. Stanisław Krawczyński

  prof. Dariusz Dyczewski

  prof. Elżbieta Wtorkowska


  JURY LC


  prof. Stanisław Krawczyński - przewodniczący

  Stanisław Krawczyński (ur. 20 września 1955) - polski dyrygent, profesor sztuki od 2001 r. Kierownik katedry chóralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie, w latach 2004-2012 rektor Akademii. Ukończył z wyróżnieniem studia w krakowskiej Akademii Muzycznej. Pełnił funkcję kierownika Chórów Polskiego Radia i TV w Krakowie oraz Filharmonii Krakowskiej. Występował m.in. w Teatro alla Scala w Mediolanie, Teatro Regio w Turynie, Accademia di Santa Cecillia w Rzymie, sali koncertowej UNESCO w Paryżu, Beethovensaal w Stuttgarcie, Brucknerhaus w Linzu. Od 1986 roku jest dyrygentem Capelli Cracoviensis. Dokonał prawykonań utworów wielu kompozytorów, m.in. Zbigniewa Bujarskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego i Marka Stachowskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", odznaką "Honoris Gratia". (źródło: Wikipedia)

  prof. Dariusz Dyczewski

  Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie. Prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, który zrzesza ponad 400 chórów i orkiestr. Zasiada w Radzie ds. Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest recenzentem habilitacji i profesur powoływanym przez Centralną Komisję ds. stopni i tytułów naukowych. Uczestniczy w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów chóralnych.

  W latach 90. założył Chór Dziecięcy Politechniki Szczecińskiej Don-Diri-Don i Chór Chłopięco-Męski TVP Szczecin Pueri Cantores. Uczestniczył w festiwalach, konkursach i kongresach muzycznych w Europie, a także w USA, Kanadzie, na Bahamach, w Chinach, Brazylii, Wenezueli, Indiach, Malezji, Singapurze, Hong-Kongu, w Australii, Japonii, Emiratach Arabskich, zdobywając wiele nagród. Chór koncertował w Filharmonii Narodowej w Warszawie i w filharmoniach w Szczecinie, Berlinie, Pekinie.

  Pracował w AM w Poznaniu - Filia w Szczecinie, gdzie był dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej. Prowadził zajęcia w AM w Bydgoszczy, a także wykłady w Austrii, we Włoszech i na Wyspach Kanaryjskich.

  Jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach.

  Absolwent Wydziału Wychowania Muzycznego AM w Poznaniu, Podyplomowego Studium Emisji Głosu, Podyplomowego Studium Chórmistrzostwa w AM w Bydgoszczy, Podyplomowego Studium przy AM we Wrocławiu w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi i kulturalnymi.

  prof. Rolandas Daugela (Litwa)

  Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu: Wydziału Edukacji Muzycznej oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w specjalności teoria muzyki (dyplomy z wyróżnieniem), a także Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Bydgoszczy. Od 2002 roku w Szkole Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu prowadzi Chór "Con Brio", a od 2006 - Zespół Wokalny Rondo, złożony z absolwentów Chóru "Con Brio". W latach 2003-2010 była wykładowcą w Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, gdzie pełniła funkcję zastępcy kierownika.

  Od września 2009 roku jest dyrektorem artystycznym Chóru Chłopięcego NFM. Małgorzata Podzielny w roku 2010 uzyskała stopień doktora sztuki. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie prowadzi klasę dyrygowania oraz metodykę prowadzenia zespołów dziecięcych z emisją głosu. Jako uznana specjalistka od kreowania brzmienia chórów dziecięcych i młodzieżowych, jest systematycznie zapraszana na warsztaty i seminaria poświęcone tej problematyce. W 2014 roku ukazała się jej książka pt. Kształtowanie postawy artystycznej młodego chórzysty, wydana przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu.

  Wielokrotnie zdobywała nagrody dla najlepszego dyrygenta podczas konkursów chóralnych. Za osiągnięcia artystyczne otrzymała odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Nagrodę II stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zespoły artystki biorą udział w konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody, których do tej pory zebrało się ponad 70.

  dr hab. Michał Sławecki

  organista, kompozytor, dyrygent, gregorianista. Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w zakresie muzyki kościelnej oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie kompozycji Stanisława Moryty. Kontynuował studia w Conservatorio di Musica A. Casella w L′Aquila we Włoszech (kompozycja eksperymentalna -organy i śpiew gregoriański) oraz w PontificioIstituto di Musica Sacra w Rzymie (śpiew gregoriański).
  Jest członkiem włoskiej i polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego (AISCGre)oraz Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Prowadzi ożywioną działalność na polu propagowania śpiewu gregoriańskiego poprzez kursy, koncerty i uroczyste liturgie w kraju i zagranicą. Jest inicjatorem i dyrektorem Studium Śpiewu Gregoriańskiego w Niepokalanowie, które zainaugurowało swoją działalność w 2013 roku.
  Jest wykładowcą na kierunku Muzyka Kościelna UMFC. Prowadzi ożywioną działalność naukową. Jest autorem licznych publikacji z zakresu problematyki śpiewu gregoriańskiego, dyrygentury chóralnej i muzyki sakralnej.
  W 2013 r. założył męski zespół Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński, z którym pracuje nad repertuarem postklasycznym, w 2014 r. został dyrygentem i dyrektorem artystycznym Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z którym związany jest od 2001 r., najpierw jako chórzysta, od 2007 r. jako II dyrygent.
  Jest również założycielem, dyrektorem artystycznym i dyrygentem Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti. Płyta Verbum Incarnatum. Tajemnica Słowa Wcielonego w śpiewie gregoriańskim i ambrozjańskim z improwizacjami saksofonowymi z udziałem Pawła Gusnara (saksofon) oraz Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti pod jego kierownictwem została odznaczona nagrodą Akademii Fonograficznej Fryderyk 2016 w kategorii muzyka dawna.

  dr Małgorzata Podzielny

  Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu: Wydziału Edukacji Muzycznej oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w specjalności teoria muzyki (dyplomy z wyróżnieniem), a także Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Bydgoszczy. Od 2002 roku w Szkole Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu prowadzi Chór "Con Brio", a od 2006 - Zespół Wokalny Rondo, złożony z absolwentów Chóru "Con Brio". W latach 2003-2010 była wykładowcą w Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, gdzie pełniła funkcję zastępcy kierownika.

  Od września 2009 roku jest dyrektorem artystycznym Chóru Chłopięcego NFM. Małgorzata Podzielny w roku 2010 uzyskała stopień doktora sztuki. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie prowadzi klasę dyrygowania oraz metodykę prowadzenia zespołów dziecięcych z emisją głosu. Jako uznana specjalistka od kreowania brzmienia chórów dziecięcych i młodzieżowych, jest systematycznie zapraszana na warsztaty i seminaria poświęcone tej problematyce. W 2014 roku ukazała się jej książka pt. Kształtowanie postawy artystycznej młodego chórzysty, wydana przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu.

  Wielokrotnie zdobywała nagrody dla najlepszego dyrygenta podczas konkursów chóralnych. Za osiągnięcia artystyczne otrzymała odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Nagrodę II stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zespoły artystki biorą udział w konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody, których do tej pory zebrało się ponad 70.

  mgr Agnieszka Justyna Szumiło

  Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie śpiewu prof. Kazimierza Myrlaka. Od początku studiów koncertowała jako solistka w kraju i poza granicami, między innymi w Niemczech, Francji, Hiszpanii oraz we Włoszech. Wykonywała dzieła najwybitniejszych kompozytorów polskich i zagranicznych, uczestniczka prestiżowych konkursów im. Królowej Elżbiety w Brukseli, oraz im. Królowej Sonii w Oslo.

  Po ukończeniu studiów rozpoczęła samodzielną pracę artystyczną między innymi dając szereg recitali, które zaowocowały nagraniem i wydaniem płyty Arie i pieśni mistrzów włoskiego bel canta. Od 2003 roku jest pedagogiem śpiewu solowego w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy, współpracuje także jako specjalista emisji głosu z Chórem Legnickiego Centrum Kultury, "Madrygał" oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Legnica" .

  Od roku 2004 współpracuje z Legnicką Orkiestrą Symfoniczną pod kierownictwem Benedykta Ksiądzyny. W 2013 r. nagrała płytę "A ja czekam na Ciebie.." zawierającą najpiękniejsze polskie piosenki z lat 50,60 - tych. Od września 2003 roku jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. Współautorka Publikacji "Uczenie się przez całe życie" - zastosowanie zasobów cyfrowych w pedagogice wokalnej. Od roku 2002 roku członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, od roku 2003 członek Zarządu, a od 2012 Wiceprezes Oddziału Wrocławskiego. Współautorka publikacji "Szkolnictwo Muzyczne na Dolnym Śląsku po Drugiej Wojnie Światowej lata 1945-1960", wydanej przez SPAM w roku 2013. (źródło: szumilo.eu)
  WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
  UCZESTNICY LC 49  1. Chór Kamerton SP w Haczowie
   dyr.Marta Sobota

  2. Chór Akademii Muzycznej w Poznaniu
   dyr. Marek Gandecki

  3. Chór AsBeek z Płocka
   dyr. Andrzej Sitek

  4. Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej
   dyr. Mariusz Mróz

  5. Chór Żeński Schola Cantorum Bialostociensis z Białegostoku
   dyr. Anna Olszewska

  6. Zespół Wokalny Art.′n′Voices z Wejherowa

  7. Chór Dominanta z Krakowa
   dyr. Małgorzata Langer-Król

  8. Młodzieżowy Chór Canto z Włocławka
   dyr. Marian Szczepański

  9. Chór Astrolabium z Torunia
   dyr. Kinga Litowska


  POSTACIE  Henryk Karliński

  W roku bieżącym mija 39. rocznica śmierci Henryka Karlińskiego, wybitnego muzyka i długoletniego działacza kultury w Legnicy, którego imię nosi obecnie Legnickie Centrum Kultury. Pragniemy więc w skrócie przypomnieć młodszym rocznikom tę znaną i popularną za życia postać oraz jej dorobek. Henryk Karliński urodził się 10 lutego 1922 r. w Częstochowie. Był synem Antoniego i Feliksy, córki Walentego i Marianny Chędzińskich z domu Szymala. W 1925 roku urodził się młodszy brat Henryka - Tadeusz. Po dwóch miesiącach jednak zmarł. Przed ukończeniem 8 roku życia zmarła również jego matka. Swoje wykształcenie Henryk Karliński zdobywał we Francji, w Tuluzie. Wojna przerwała jednak dalszą edukację i zmusiła go do zmiany planów. Po powrocie do Polski na krótko zamieszkuje w Częstochowie. W latach 1947-1949 pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej, w Dusznikach Zdrój, prowadzonej przez Braci Szkolnych ucząc m.in. języka francuskiego. Dwa lata później osiedlił się w Legnicy. Do roku 1958 pracował kolejno jako nauczyciel i kierownik świetlic w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w kilku szkołach średnich. Następnie został zaangażowany do powstałego wówczas Miejskiego Domu Kultury, który w 1966 r. przemianowany został na Legnicki Dom Kultury. W roku 1975 placówkę tę przekształcono w Wojewódzki Dom Kultury i tu Henryk Karliński, mimo długotrwałej i ciężkiej choroby serca, pracował aktywnie do ostatnich chwil swego życia. Zmarł 5 grudnia 1975 r. Jego zainteresowania zawodowe koncentrowały się przede wszystkim na dwóch dziedzinach: teatrze i muzyce, a ściślej na muzyce chóralnej. Omawiając dokonania Karlińskiego w zakresie muzyki należy z jednej strony podkreślić jego działalność dyrygencką, a z drugiej - prace przy organizacji różnorodnych imprez muzycznych, z których część zyskała ogromne znaczenie w życiu kulturalnym miasta i całego regionu. Działalność dyrygencka Henryka Karlińskiego rozpoczęła się jesienią 1949 r., kiedy to założył przy Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy chór "Madrygał". Na początku lat 60. zespół ten przeobraził się w chór mieszany i w tej postaci, prowadzony przez kolejnych dyrygentów, następców Karlińskiego, istnieje i działa do dnia dzisiejszego. Równie wiele uwagi poświęcał popularyzacji i doskonaleniu ruchu chóralnego. Temu właśnie miał służyć, zapoczątkowany przez Niego, Ogólnopolski Turniej Chórów "Legnica Cantat", który ze skromnego Dolnośląskiego Święta Pieśni, zorganizowanego po raz pierwszy w 1967 r., rozrósł się w niedługim czasie do rozmiarów imprezy ogólnopolskiej, cenionej wysoko przez dyrygentów i zespoły chóralne w całym kraju. Henryk Karliński umiał rozbudzać zainteresowanie muzyką w całym jej bogactwie. Większość koncertów chóru "Madrygał" sam opatrywał interesującym komentarzem. Organizował także koncerty i imprezy muzyczne z udziałem wykonawców profesjonalnych. Z jego inicjatywy nawiązane zostały kontakty ze Stowarzyszeniem Polskiej Młodzieży Muzycznej "Jeunesse Musicale de Pologne", zaś rezultatem tej współpracy stały się Dni Muzyki Organowej i Kameralnej, które po raz pierwszy odbyły się we wrześniu 1971 r. Również i ta impreza, organizowana przez ponad 20 lat w Legnicy i innych miastach regionu, przetrwała długo po śmierci jej inicjatora. Osobne miejsce wśród zainteresowań Henryka Karlińskiego zajmowała przeszłość kulturalna Legnicy i Dolnego Śląska. Posiadał w tej dziedzinie dużą wiedzę i stale ją uzupełniał. W efekcie powstał cykl artykułów poświęconych przede wszystkim dziejom kultury muzycznej Legnicy. Były one zamieszczane m.in. w programach koncertowych "Madrygału" oraz Dni Muzyki Kameralnej i Organowej, bowiem w ten sposób zawarte w nich treści stawały się bardziej dostępne ogółowi słuchaczy i mieszkańców miasta. Szczególnym obiektem zainteresowań Karlińskiego była słynna biblioteka muzyczna książąt legnickobrzeskich "Rudolfina", której systematyczne zbadanie próbował zainicjować w środowisku muzykologów. Także i te starania, choć już po Jego odejściu, przyniosły należyte rezultaty w postaci opracowanego przez Anielę Kolbuszewską katalogu zachowanych zbiorów z tej biblioteki. Henryk Karliński był postacią wyjątkową i do dziś z ogromnym szacunkiem i wzruszeniem wspominają Go dawni chórzyści, muzycy i ówcześni działacze kultury. Imponowało Jego całkowite oddanie się pracy i życiowym pasjom, zaś każdy, kto się z Nim zetknął, pozostawał pod wrażeniem jego ogromnej, wszechstronnej wiedzy i umiejętności, a także wytrwałości, z jaką urzeczywistniał swe zamierzenia. Bardziej uważni obserwatorzy widzieli też, pokrywaną szorstkością i pewną dawką uszczypliwości, skromność, dobroć i życzliwość wobec otoczenia.


  Jerzy Liban

  Jerzy Liban urodził się w Legnicy ok. roku 1464, zmarł w Krakowie po roku 1546. Był teoretykiem muzyki, kompozytorem, humanistą i grecystą. Studiował w Krakowie i tam też pozostał jako wykładowca na uniwersytecie oraz początkowo kantor, a następnie rektor szkoły parafialnej przy kościele NMP, w której uczył greki, muzyki i prozodii łacińskiej. Należał do znaczniejszych postaci w środowisku intelektualnym Krakowa. Związany był z kręgiem humanistów, głównie Ślązaków, skupionych wokół znanej krakowskiej rodziny Bonerów. Do jego protektorów należeli także m.in. Piotr Tomicki, Piotr Gamrat i Stanisław Hozjusz.

  Wśród 16 prac Jerzego Libana wydanych w Krakowie drukiem dwa traktaty poświęcone są muzyce: De accentuum ecclesiasticorum exquisita ratione ("O wybornej metodzie stosowania akcentów kościelnych") i De musicae laudibus oratio ("Mowa o pochwałach muzyki"). Odwierciedlają one zarówno jego osobiste zainteresowania i wielką erudycję, jak też kierunki panujące w ówczesnej teorii muzyki. Przykłady muzyczne, zamieszczone w tych rozprawach, są zarazem jedynymi zachowanymi przykładami twórczości muzycznej Libana. Pozwalają one wysoko ocenić zarówno jego uzdolnienia, jak i znajomość kontrapunktu.


  LAUREACI  Zdobywcy Lutni im. Jerzego Libana


 • 2017 LEGNICA CANTAT 48
  Zespół wokalny RONDO z Wrocławia
  dyr. MAŁGORZATA PODZIELNY


  Zdobywcy Rubinowej Lutni


 • 2016 LEGNICA CANTAT 47
  Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
  dyr. DARIUSZ ZIMNICKI

 • 2015 LEGNICA CANTAT 46
  Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu
  dyr. MAREK GANDECKI

 • 2014 LEGNICA CANTAT 45
  Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
  dyr. DARIUSZ ZIMNICKI

 • 2013 LEGNICA CANTAT 44
  Chór Dziewczęcy CANTABILE w Olsztynie
  dyr. AGATA WILIŃSKA

 • 2012 LEGNICA CANTAT 43
  Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
  dyr. Dariusz Zimnicki

 • 2011 LEGNICA CANTAT 42
  Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego
  dyr. Iriny Bogdanovich.

 • 2010 LEGNICA CANTAT 41
  Chór Akademii Medycznej we Wrocławiu
  dyr. Agnieszka Franków-Żelazny


  Zdobywcy Złotej Lutni


 • 2009 LEGNICA CANTAT 40
  Kameralny Zespół Muzyki Północno-Wschodniej i Popołudniowej PRO FORMA w Olsztynie (Złota Lutnia przechodzi na własność chóru)
  dyr. Marcin Wawruk

 • 2008 LEGNICA CANTAT 39
  Oktet Wokalny OCTAVA w Krakowie
  dyr. Zygmunt Magiera

 • 2007 LEGNICA CANTAT 38
  Chór Dziewczęcy SKOWRONKI Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
  dyr. Alicja Szeluga

 • 2006 LEGNICA CANTAT 37
  Chór Kameralny AKADEMII MUZYCZNEJ w Bydgoszczy
  dyr. Janusz STANECKI i Monika WILKIEWICZ

 • 2005 LEGNICA CANTAT 36
  Chór Kameralny ASTROLABIUM
  Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
  dyr. Kingi Litowskiej

 • 2004 LEGNICA CANTAT 35
  Chór Kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu
  dyr. Agnieszka Franków-Żelazny

 • 2003 LEGNICA CANTAT 34
  Chór Kameralny MUSICA VIVA Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
  dyr. Marek Gandecki

 • 2002 LEGNICA CANTAT 33
  Zespół Wokalny PRO FORMA Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  dyr. Marcin Wawruk

 • 2001 LEGNICA CANTAT 32
  Zespół Wokalny PRO FORMA Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  dyr. Marcin Wawruk

 • 2000 LEGNICA CANTAT 31
  Bielski Chór Kameralny Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej
  dyr. Beata Borowska

 • 1999 LEGNICA CANTAT 30
  Chór Chłopięcy PUERI CANTORES SANCTI NICOLAI w Bochni
  dyr. ks. Stanisław Adamczyk

 • 1998 LEGNICA CANTAT 29
  Chór Kameralny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  dyr. Krzysztof Szydzisz


  Zdobywcy Srebrnej Lutni


 • 1997 LEGNICA CANTAT 28
  Olsztyński Chór Kameralny COLLEGIUM MUSICUM
  dyr. Janusz Wiliński (Srebrna Lutnia przechodzi na własność chóru)

 • 1996 LEGNICA CANTAT 27
  Chór Kameralny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  dyr. Krzysztof Szydzisz

 • 1995 LEGNICA CANTAT 26
  Chór Mieszany Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach
  dyr. Tadeusz Eckert

 • 1994 LEGNICA CANTAT 25
  Chór Kameralny CANTICA CANTAMUS w Białymstoku
  dyr. Wioletta Bielecka

 • 1993 LEGNICA CANTAT 24
  Chór Kameralny COLLEGIUM MUSICUM MDK w Olsztynie
  dyr. Janusz Wiliński

 • 1992 LEGNICA CANTAT 23
  Chór Kameralny COLLEGIUM MUSICUM MDK w Olsztynie
  dyr. Janusz Wiliński

 • 1991 LEGNICA CANTAT 22
  Chór Młodzieżowy AVE SOL Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej
  dyr. Leszek Pollak

 • 1990 LEGNICA CANTAT 21
  Chór Akademicki im. prof. W. Wawrzyczka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
  dyr. Benedykt Błoński

 • 1988 LEGNICA CANTAT 20
  Chór Akademicki im. prof. W. Wawrzyczka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
  dyr. Benedykt Błoński

 • 1987 LEGNICA CANTAT 19
  Akademicki Chór Kameralny COLLEGIUM POSNANIENSE w Poznaniu
  dyr. Barbara Nowak


  Zdobywcy Brązowej Lutni


 • 1986 LEGNICA CANTAT 18
  Chór Politechniki Szczecińskiej
  dyr. Jan Szyrocki (Brązowa Lutnia przechodzi na własność chóru)

 • 1985 LEGNICA CANTAT 17
  Chór Akademicki ORGANUM w Krakowie
  dyr. Bogusław Grzybek

 • 1984 LEGNICA CANTAT 16
  Zespół Madrygalistów w Czechowicach Dziedzicach
  dyr. Anna Szostak-Myrczek

 • 1983 LEGNICA CANTAT 15
  Częstochowski Chór Kameralny
  dyr. Krzysztof Pośpiech

 • 1981 LEGNICA CANTAT 14
  Chór REZONANS CON TUTTI IV LO i Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 w Zabrzu
  dyr. Norbert Kroczek

 • 1980 LEGNICA CANTAT 13
  Chór Akademicki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze
  dyr. Irena Marciniak

 • 1979 LEGNICA CANTAT 12
  Akademicki Chór ORGANUM przy Klubie Inteligencji Katolickiej w Krakowie
  dyr. Bogusław Grzybek

 • 1978 LEGNICA CANTAT 11
  Chór Kameralny Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego w Zielonej Górze
  dyr. Stanisław Malawko

 • 1977 LEGNICA CANTAT 10
  Chór Męski Politechniki Poznańskiej
  dyr. Janusz Dzięcioł

 • 1976 LEGNICA CANTAT 9
  Chór Akademicki Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu
  dyr. Stanisław Kulczyński

 • 1975 LEGNICA CANTAT 8
  Chór MADRYGAŁ Legnickiego Domu Kultury
  dyr. Henryk Karliński

 • 1974 LEGNICA CANTAT 7
  Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej
  dyr. Jan Szyrocki

 • 1973 LEGNICA CANTAT 6
  Chór Akademii Medycznej w Gdańsku
  dyr. Ireneusz Łukaszewski

 • 1972 LEGNICA CANTAT 5
  Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej
  dyr. Jan Szyrocki

 • 1970 LEGNICA CANTAT 4
  Chór Męski Politechniki Poznańskiej
  Janusz Dzięcioł

 • 1969 LEGNICA CANTAT 3
  Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego
  dyr. Maciej Jaśkiewicz

 • 1968 LEGNICA CANTAT 2
  Chór Związku Zawodowego Kolejarzy przy DOKP w Katowicach
  dyr. Krystyna Świder

 • 1967 LEGNICA CANTAT 1
  Chór Studencki Uniwersytetu Wrocławskiego
  dyr. Mieczysław Matuszczak

 • Pliki do pobrania:

  1. Karta zgłoszenia LC 50 (.pdf)

  2. Regulamin Konkursu Kompozytorskiego 2019 (.pdf)

  3. Regulamin LC 50 (.pdf)


  Pliki multimedialne do pobrania:

  1. Zaproszenie na Cantat (video/mp4)

  2. Cantat spot (video/mp4)


   
   
                     


  © Legnickie Centrum Kultury 2003-2019   tel. 76 723-37-00   e-mail: lck@lck.art.pl