logo Satyrykonu link do strony logo BIP link do strony
logo Letniej Akademii Filmowej link do strony Logo Legnicy Cantat
O Nas     Kalendarium     Działalność     Zajęcia     Przetwarzanie danych osobowych
baner z linkiem do transmisji z Legnickiego Conversatorium Organowego

Ostatnie godziny na aplikowanie do konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora LCK


OGŁOSZENIE


Data publikacji: 2.09.2016 r.

Dyrektor Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora Legnickiego Centrum Kultury.

I. Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria:
1) wykształcenie min. wyższe magisterskie (preferowane kierunki humanistyczne),
2) udokumentowany staż pracy na stanowisku kierowniczym,
3) znajomość przepisów prawnych z zakresu zarządzania i funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o finansach publicznych,
4) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Legnickiego Centrum Kultury,
5) minimum pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej jeden rok stażu na stanowisku kierowniczym,
6) preferowane doświadczenie w pracy w obszarze kultury, potwierdzone stażem pracy bądź faktem prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie,
7) umiejętność kierowania zespołem,
8) odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, kultura osobista,
9) komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność,
10) znajomość zachodniego języka obcego,

II. Oferta kandydata musi zawierać następujące dokumenty:
1) list motywacyjny oraz pisemną autorską propozycję działań w zakresie animacji kultury w Legnicy do realizacji przez Legnickie Centrum Kultury z uwzględnieniem możliwych źródeł finansowania - długość tekstu do 2500 znaków bez spacji
2) pełny życiorys zawodowy,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
4) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

III. Zakres zadań na stanowisku zastępcy dyrektora Legnickiego Centrum Kultury:
1) udział w planowaniu działań merytorycznych,
2) bieżący nadzór nad realizacją programu merytorycznego,
3) nadzór nad realizacją planów finansowych w zakresie działań merytorycznych LCK,
4) zastępowanie dyrektora,
5) nadzór nad kreowaniem nowych kierunków działań LCK,
6) tworzenie i nadzór oferty animacyjnej LCK,

IV. Ustalenia końcowe
1. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora Legnickiego Centrum Kultury" należy składać osobiście w sekretariacie Legnickiego Centrum Kultury lub przesłać na adres Legnickie Centrum Kultury, ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
2. W przypadku przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia oferty uważa się datę ich wpływu.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatów po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia wyniku naboru zostaną zniszczone.
4. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.
5. Dyrektor Legnickiego Centrum Kultury zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Legnickie Centrum Kultury zastrzega iż osoby, które nie przejdą pozytywnie procesu rekrutacji nie będą informowane o powodach tej decyzji.Źródło: LCK/ego   2016-09-02


 

   Dzieje się

reklama Galerii Piastów
logotyp sieci hoteli Qubus
logo LPWIK
logotyp radio taxi Wicar
logotyp KGHM
logotyp MPK Legnica
logo ZAIKS-u
logotyp Footbal Academy
logotyp Strefy Aktywności Gospodarczej w Legnicy, link.


 
                   


© Legnickie Centrum Kultury 2003-2020   tel. 76 723-37-00   e-mail: lck@lck.art.pl