logo Satyrykonu link do strony logo BIP link do strony
logo Letniej Akademii Filmowej link do strony Logo Legnicy Cantat
O Nas     Kalendarium     Działalność     Zajęcia     Przetwarzanie danych osobowych
baner - Święto Legnicy

Informacja o zasadach przetwarzania danych w związku ze zgodą na wykorzystanie wizerunku


  • Administrator danych Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego informuje, że dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu promowania dzialalności LCK.

  • Przysługuje Pani/u prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

  • Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.

  • W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  • W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacacji, tzn. Facebook, Google administrator informuje, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat.

  • Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia działań promocyjnych Legnickiego Centrum Kultury.

  • Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inespektor Ochrony Danych Osobowych, e-mail iodo@lck.art.pl.Źródło: LCK   2018-10-10


 

   Recenzje

logo LPWIK
logo modernbud
reklama Mercedes-Benz Grupa Wróbel


 
                   


© Legnickie Centrum Kultury 2003-2019   tel. 76 723-37-00   e-mail: lck@lck.art.pl