logo Satyrykonu link do strony logo BIP link do strony
logo Letniej Akademii Filmowej link do strony Logo Legnicy Cantat
O Nas     Kalendarium     Działalność     Zajęcia     Przetwarzanie danych osobowych
baner - Posłuchaj śpiewu miasta. Dźwiękowa mapa Legnicy

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby uczesnictwa w Turnieju Chórów Legnica Cantat.


Podstawa prawa obowiązku informacyjnego

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej "Rozporządzeniem".

Administrator danych

Administratorem danych jest Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego z siedzibą przy ul. Chojnowskiej 2, 59-220 Legnica.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: sekretariat@lck.art.pl, telefonicznie pod numerem 76 723 37 00 lub pisemnie: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego, 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2

Inspektor ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: iodo@lck.art.pl, lub pisemnie na adres: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane na potrzeby uczestnictwa w Turnieju Chórów Legnica Cantat. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań.

Przetwarzanie Pani/Pana danych ujętych w systemach informatycznych możemy powierzyć również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony będzie tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych i odbywać się może po zawarciu umowy powierzenia danych.

Pani/Pana dane możemy przekazać również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, takim jak podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki), jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadania związanego z celem przetwarzania.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie uczestnictwa w Turnieju Chórów Legnica Cantat, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Legnickim Centrum Kultury.Źródło: LCK   2018-11-20


 

   Recenzje

logo LPWIK
logo modernbud


 
                   


© Legnickie Centrum Kultury 2003-2019   tel. 76 723-37-00   e-mail: lck@lck.art.pl