logo Satyrykonu link do strony logo BIP link do strony
logo Letniej Akademii Filmowej link do strony Logo Legnicy Cantat
O Nas     Kalendarium     Działalność     Zajęcia     Przetwarzanie danych osobowych


Lista wydarzeń

← Poprzednie | Następne →logotyp MPK Legnica
logotyp sieci hoteli Qubus
logotyp radio taxi Wicar
logotyp Footbal Academy
logotyp Strefy Aktywności Gospodarczej w Legnicy, link.
logo ZAIKS-u
reklama Galerii Piastów
logo LPWIK
logotyp KGHM
 

Międzynarodowy Festiwal Organowy - XXII LWO

Kiedy: 01.10.2013   godz. 19:15
Bilety: wstep wolny
Miejsce: Katedra Legnicka


Koncert finałowy


Andrzej Chorosiński - organy

Servi Domini Cantores:

ks. Paweł Sobierajski - tenor
o. Rafał Kobyliński - tenor
ks. Zdzisław Madej - tenor
ks. Robert Kaczorowski - tenorprogram:Johann Sebastian Bach
/1685-1750/

Gaetano Donizetti
/1797-1848/

Giulio Caccini
/1545-1618/

Jan Maklakiewicz
/1899-1954/


Jerzy Rosiński
/1927-2008/

Richard Wagner
/1813-1883/


Gabriel Faure
/1845-1924/

Giuseppe Verdi
/1813-1901/Edward Grieg
/1843-1907/Giuseppe Verdi
/1813-1901/

Ennio Morricone
/* 1928/Fantazja i fuga d moll BWV 908


Ave Maria


Ave Maria


Ave Maria
Módl się, o duszo moja


Matka Boska Łaskawa


Chór pielgrzymów
z opery "Tannhaeuser"


Pie Jesu / Requiem


Ingemisco / Requiem
Chi mi toglie / Nabucco
Preghiera / Simon Boccanegra


I Suita "Per Gynt"
- Poranek
- Śmierć Azy
- Taniec Anitry

Va pensiero / Nabucco


Nella fantasia
Andrzej Chorosiński - naukę gry na organach rozpoczął w klasie Stanisława Możdżonka w Liceum Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, które ukończył z wyróżnieniem w 1967 roku. W tym samym roku rozpoczął studia w warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie organów Feliksa Rączkowskiego, ukończone z wyróżnieniem w 1972 roku. W latach 1969-1974 odbył studia kompozytorskie pod kierunkiem Tadeusza Paciorkiewicza. W 1972 roku uczestniczył w kursie mistrzowskim prowadzonym przez Flor Peetersa w Belgii. W tym samym roku otrzymał nagrodę specjalną w konkursie improwizacji organowej w Kilonii.

Koncertował niemal we wszystkich krajach Europy, a także w Izraelu, USA, Kanadzie, Australii, Korei Południowej i Japonii. Występował w tak renomowanych miejscach jak m.in. Filharmonia Narodowa w Warszawie, Koncerthuset w Sztokholmie, Sala im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, Katedra Notre Dame w Paryżu, King′s College Chappel w Cambridge, Auli im. Pawła VI w Watykanie czy Katedrze Św. Patryka w Nowym Jorku. Dokonał licznych nagrań radiowych i telewizyjnych w kraju i za granicą. Nagrał też ponad 20 płyt LP i CD dla takich fi rm jak: Polskie Nagrania, Veriton, EMI-Electrola, Life Records, DUX, Musicon, Dabringhaus Grimm, Megavox. W roku 2003 Związek Producentów Audio-Video przyznał tytuł "Podwójnej Platynowej Płyty" płycie CD nagranej w Bazylice w Licheniu.

Znaczące miejsce w działalności Andrzeja Chorosińskiego zajmuje praca pedagogiczna. W roku 1992 otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych. Jest profesorem klas organów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu oraz na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1987-1993 był prorektorem, a w latach 1993-1999 sprawował godność rektora Akademii Muzycznej im F. Chopina w Warszawie. W latach 1993-2000 był członkiem Prezydium AECAM - Stowarzyszenia Rektorów Europejskich Uczelni Muzycznych. Sprawował również godność przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych w Polsce - KRUA. Aktualnie kieruje katedrą Organów i Klawesynu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadził też kursy mistrzowskie w Niemczech, Szwecji, Finlandii, USA, Australii, Japonii, Korei Południowej i Izraelu. Był też jurorem konkursów organowych we Francji, Niemczech na Litwie i w Polsce.
W latach 1997-2002 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Filharmonii Dolnośląskiej
w Jeleniej Górze.

Posiada liczne odznaczenia i nagrody, m.in. Zasłużonego Działacza Kultury, Złoty Krzyż Zasługi, medal "Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti", "Gloria Artis". W roku 2008 otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Keymung University w Południowej Korei. Jest honorowym obywatelem miast Jelenia Góra, Kłodzko i Polanica Zdrój przyznanych za zasługi w popularyzowaniu kultury muzycznej na terenie Dolnego Śląska. Od 2010 r. jest także honorowym obywatelem miasta From-bork. Jest autorem licznych projektów w zakresie budownictwa organowego w Polsce (Bazylika w Licheniu, Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, Kościół Wszystkich Świętych w Warszawie, kościół parafi alny w Polkowicach) oraz w Niemczech, Kanadzie i Japonii. W 2009 r. otrzymał nominację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stanowisko rzeczoznawcy ds. budownictwa organowego.


Servi Domini Cantores - w skład zespołu wchodzą księża - wokaliści, absolwenci akademii muzycznych. Śpiewają razem od 2004 roku, kiedy to odbył się ich pierwszy wspólny koncert w kościele św. Tomasza w Sosnowcu. Wówczas zrodziła się myśl, aby to przedsięwzięcie kontynuować. Owocem ich współpracy są liczne koncerty, jak również udział w festiwalach, m.in. w Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Rzeszowie, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej, Kameralnej i Chóralnej w Gdańsku. Zespół wykonuje bardzo szeroki repertuar wokalny: pieśni sakralne i arie oratoryjno - kantatowe różnych kompozytorów oraz arie operowe i pieśni ze światowego repertuaru. Członkowie Zespołu prowadzą na co dzień ożywioną działalność duszpasterską i ewangelizacyjną. Współpracują także z gronem wybitnych pianistów, organistów i dyrygentów, prezentując muzyczne sacrum i profanum na licznych koncertach w kraju i poza jego granicami.O. Rafał Kobyliński, jezuita - edukację muzyczną rozpoczął w 1994 r. na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie prof. J. Kunerta. Po trzech latach studiów podjął decyzję wstąpienia do Towarzystwa Jezusowego. Po odbyciu dwuletniego nowicjatu w Gdyni i studiów fi lozofi cznych w Krakowie, powrócił na Akademię Muzyczną, tym razem w Gdańsku, gdzie kontynuował studia w klasieprof. R. Minkiewicza (dyplom w czerwcu 2003 r.). W roku 2006 ukończył studia teologicznei przyjął święcenia diakonatu. Uczestniczył w wielu koncertach oraz przedstawieniach w kraju i zagranicą. Wielokrotnie wykonywał partie solowe w chórach w całej Polsce. Wziął udział w nagraniu dwóch płyt kompaktowych. Warto nadmienić, iż od najmłodszych lat żywo włączał się w życie muzyczne Kościoła. Prowadził liczne schole oraz zespoły muzyczne. Jest członkiem zespołu księży wokalistów "Servi Domini Cantores". Ze szczególną troską oddaje się pracy na rzecz podnoszenia kultury muzycznej w liturgii. Zabiega o to poprzez organizowanie warsztatów oraz kursów wokalno - liturgicznych. Jest również nauczycielem śpiewu oraz emisji głosu na Papieskim Wydziale Teologicznym sekcji "Bobolanum" w Warszawie.Ks. Paweł Sobierajski - duszpasterz akademicki Diecezji Sosnowieckiej, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (doktor nauk pedagogiczno - teologicznych), Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach (doktor sztuk muzycznych) oraz Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (psycholog muzyki). Edukację wokalną na Wydziale Wokalno - Aktorskim Katowickiej Akademii Muzycznej ukończył w 1999 r. w klasie śpiewu solowego prof. Anny Kościelniak, uczennicy legendarnej Ady Sari, zdobywając dyplom z wyróżnieniem. Obecnie prowadzi klasę śpiewu solowego na tejże uczelni oraz wykłady z pedagogiki i psychologii. Jest laureatem głównych nagród międzynarodowych konkursów wokalnych w Karlowych Varach (1997 r.) i Trnawie (1998 r.). Ma na swym koncie nagrania dla Polskiego Radia i Telewizji. Koncertował na Litwie i na Słowacji oraz w Czechach, Austrii, Francji i Belgii, wykonując szeroki repertuar oratoryjno - kantatowy, arie operowe oraz pieśni ze światowego repertuaru. Od 2002 r. jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu (PSPŚ), a od 2004 r. European Vioce Teachers Association (EVTA).
Jest autorem kilku publikacji naukowych z dziedziny komunikacji interpersonalnej oraz pedagogiki i psychologii muzyki. Jest także współzałożycielem kwintetu "Servi Domini Cantores", tworzonego przez księży wokalistów, absolwentów akademii muzycznych, z którymi prowadzi ożywioną działalność ewangelizacyjno - koncertową.Ks. Zdzisław Madej- kapłan i duszpasterz środowisk twórczych we Wrocławiu, rektor kościoła św. Marcina we Wrocławiu, doktor fi lozofi i; wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu i Wyższego Seminarium Duchownego Księży Salwatorianów.
Stypendysta fundacji Renovabis na Stattliche Hohschule Fur Musik we Freiburgu. Referent Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej do spraw śpiewu i muzyki kościelnej w Diecezji Wrocławskiej. Bierze udział w licznych sympozjach i warsztatach muzyki kościelnej oraz festiwalach oratoryjnokantatowych, między innymi Vratislavia Cantans. W repertuarze posiada arie operowe i oratoryjne takich kompozytorów jak: Mozart, Mendellsohn, Bruckner, Haydn, a także arie operowe i liczne pieśni. Koncertował w Niemczech, Francji, Szwajcarii oraz USA.Ks. Robert Kaczorowski - dr hab. sztuki muzycznej (wokalistyka). W 1995 roku ukończył studia teologiczne w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. W 2002 roku ukończył studia organowe na wydziale Instrumentalnym w klasie prof. Bogusława Grabowskiego, zaś w 2004 roku - studia wokalne na Wydziale Wokalno-Aktorskim w klasie prof. Piotra Kusiewicza w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Doktorat sztuki muzycznej uzyskał w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie obecnie prowadzi klasę śpiewu na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej otrzymał w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest proboszczem parafi i św. Mikołaja w Szemudzie.
W swoim dorobku artystycznym ma szereg koncertów zarówno jako organista (solista i akompaniator), jak i wokalista (w repertuarze oratoryjno-kantatowym). Współpracował z Filharmonią Bałtycką w Gdańsku (koncertował m.in. z Olgą Pasiecznik), z Zespołem Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis, Filharmonią Świętokrzyską w Kielcach, Filharmonią Szczecińską, Orkiestrą Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Orkiestrą Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku. Występuje w Polsce oraz za granicą (Niemcy, Wielka Brytania, USA, Australia).

 

Dodaj swój komentarz:

Pseudonim: 

Komentarz: 


Stolica Polski?:
(antyspam) 


   

Newsletter


Wpisz swój adres e-mail jeśli chcesz otrzymywać informacje o koncertach, imprezach, zaproszeniach...


Przetargi

Rozstrzygnięcie przetargu na fizyczną ochronę mienia i obiektu zwanego Akademią Rycerską w Legnicy.
Przetarg na fizyczną ochronę mienia i obiektu zwanego Akademią Rycerską w Legnicy.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu
Przetarg na dostawę sprzętu elektronicznego i oświetleniowego dla Legnickiego Centrum Kultury.

[czytaj więcej...]reklama Galerii Piastów
logotyp sieci hoteli Qubus
logo LPWIK
logotyp radio taxi Wicar
logotyp KGHM
logotyp MPK Legnica
logo ZAIKS-u
logotyp Footbal Academy
logotyp Strefy Aktywności Gospodarczej w Legnicy, link.

 
                   


© Legnickie Centrum Kultury 2003-2020   tel. 76 723-37-00   e-mail: lck@lck.art.pl